Dijital Pazarlama Danışmanlık

Dijital Pazarlama Danışmanlığı 


Geleneksel iletişim kanallarının yerini, büyük oranda dijital iletişim kanalların bırakması, markaların reklam ve tanıtım faaliyetlerini mantıklı ve makul bir  şekilde dijitale geçirmeleri gereksinimini doğurmuştur. Ayrıca dijital pazarlama, ilgi oluşturmak, potansiyel müşteriler yetiştirmek ve satışları arttırmak için birlikte çalışan birçok hareketli parçayı kapsamaktadır...

Bu değişim süreci ve tüm bileşenlere hakim olma ihtiyacı, direk hizmet almanın yanı sıra danışmanlık hizmetlerini de beraberinde getirmiştir.Aksi taktirde firmalar pazardaki konumlarını kaybedebilirler.Dijital PAzarlama Neden Gerekli ? Danışmanlığı Nedir ?


Çağımız tam bir tüketim çağı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz.Trendler, fikirler, ihtiyaçlar, iletişim kanalları çok hızlı şekilde değişime ve gelişime uğruyor.En basitinden kullandığınız sosyal ağların son 3 ayda ne kadar değiştiğini bir düşünün ? Bu da hedef kitlemizin ya da kitlemize olan ulaşımın sürekli bir değişim içinde olduğu anlamına geliyor.  Bu değişimi takip etmek işiniz arasında yapabileceğiniz bir şey mi? Ne yazık ki bu değişimi kaçırmak elde ettiğiniz yeri de kaçırmak anlamına geliyor.


Biz Nasıl Yapıyoruz ?


İhtiyacınız olan danışmanlığı için, önce sizin için sektörel ve hedef kitle analizleri gerçekleştirir. Hedef kitlenin sosyolojik yapısı, sosyokültürel durumu, satın alma eğilimleri vb. tüketici davranışları incelenerek sınıflandırılır. Rakip analizlerini yapar ve sizin pazarda nerede durduğunuzu inceler. Tüm bu çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak sizin için en başarılı olacak iletişim planlamasına hayat verilir.


Kısacası bizler İtizepensıl olarak, iletişim dinamiklerinin değiştiği ve geliştiği günümüzde, bu süreçleri dünya genelinde takip ederek dijital pazarlama danışmanlık hizmetleri sunar ve markaları başarıya götüren iletişim stratejilerinin geliştirilmesini sağlar.