Kurumsal Kimlik Nedir ? Kurumsal Kimlik Neleri kapsar ?

Kurumsal kimlik, bir şirket ya da birimin kendini tanıtmak için kullandığı tüm grafik ve yazılı materyallerin bütünüdür. Bu materyaller arasında logolar, renkler, tipografi, kuşlar, kartvizitler, tohumlar gibi birçok farklı öğe yer alabilir. Kurumsal kimlik, bir şirket ya da birimin kendini nasıl tanıttığını, nasıl kullanıldığını ve neyi temsil ettiğini belirleyen karar. Bu materyaller arasındaki uyum ve bütünlük, bir şirket ya da kadrosunun imajını oluşturur ve onu aynı ve ortak hale getirir.

Kurumsal kimlik çalışmaları, bir şirket ya da kurumunun kendini tanıtmak için kullandığı tüm grafik ve yazılı materyallerin kütüphanesini, içeriğini ve muhafazasını kapsar. Bu çalıştırma genellikle aşağıdakileri içerir:

  1. Logonun tasarımı ve idame ettirilmesi: Firmanın logosunun belirli bir kalite, standart ve ölçüde tasarımlanması ve idame ettirilmesi.

  2. Renk paletinin belirlenmesi: Renklerin şirket kimliği ve konumu için tahmin ve kullanım.

  3. Tipografinin belirlenmesi: Firmanın kullanacağı yazı tipinin belirlenmesi ve kullanılması.

  4. Kartvizit, birikim, bahar, e-posta imzası, sosyal medya gibi materyallerin tasarımı: Firmanın tüm yazılı ve grafik materyallerinin tasarımı.

  5. Uygulama kılavuzunun oluşturulması: Firmanın kurumsal yapısı için tüm materyallerin nasıl kullanılmasının belirlenmesi ve yazılması.

  6. E-ticaret ve web sitesi tasarımı: Firmanın web sitesi ve e-ticaret platformlarının kurumsal kimliğine uygun olarak tasarımı.

  7. Reklam ve pazarlama malzemelerinin tasarımı: Firmanın reklam ve pazarlama malzemelerinin kurumsal kimliğine uygun olarak tasarımı.